Skilsmisse? Overvej at inddrag en advokat – for børnenes

Skilsmisse? Overvej at inddrag en advokat – for børnenes

09/03/2019 0 Af Bjarke

Når man skal skilles, så drømmer de fleste om en ”lykkelig skilsmisse”, hvor man går fra hinanden som venner, og hvor man er enige om alt med bodeling og samvær med børn osv. Men virkeligheden er ofte en helt anden. Det er desværre langt fra alle, der oplever en ”lykkelig skilsmisse”. 

Men om man skændes lidt om bodeling osv. Det sker ofte med i en skilsmisse, og som regel finder man ud af det sammen. Men hvis der er børn indblandet, så er sagen noget helt andet. Børn skal ikke se, at forældre skændes om bodeling og om forældremyndighed osv.

Vælg en skilsmisseadvokat, hvis du skal skilles

Når der er børn, der er involveret i skilsmissen, så er det endnu vigtigere, at skilsmissen går flydende og helst uden problemer. Børn kan desværre tage skade af at se ens forældre skændes, og børn kan nogle gange komme til at høre nogen ting, som de ikke bør høre. Men hvis man ikke er enig i at blive skilt, eller hvis der er opstået problemer i forholdet, som er grund til, at man skal skilles, så kan der nogen gange opstå konflikter. 

Derfor kan det være en god ide at hyre en skilsmisseadvokat, som kan hjælpe en med at få fordelt boet, eller til at hjælpe en med forældremyndigheden.

Det kan en skilsmisseadvokat hjælpe dig med

Når man hyrer en skilsmisseadvokat, så vil advokaten sørge for, at du ikke bliver snydt uanset, om det gælder bodelingen eller samværet med børnene.

Det er ikke kun bodeling og samvær med børn, at en skilsmisseadvokat kan hjælpe en med. De kan også hjælpe dig med økonomiske fordele. Der er forskellige tilskud, som du kan søge, når du er enlig forsørger, eller hvis din indtægt ligger indenfor en bestemt grænse. Hvis du har et eller flere af dine børn boende ved dig, så skal den anden forælder betale børnebidrag hver måned. Alle forældre, der har hjemmeboende børn under 18 år kan få udbetalt børne- og ungeydelse. Også kaldet børnepenge. Hvis du bor alene med et eller flere børn, så kan du få udbetalt et ekstra børnetilskud, som du får udbetalt sammen med børnepengene hver 3. måned.Man kan også få en friplads eller en delvis friplads til fritidsordninger, hvis ens indtægt ligger indenfor en bestemt grænse. Sådan nogen ting kan en skilsmisseadvokat hjælpe en med. Sådan undgår du, at du bliver snydt for eventuelle tilskud.