Derfor kan familieterapi være nødvendigt fra tid til anden

Derfor kan familieterapi være nødvendigt fra tid til anden

01/04/2020 0 Af Bjarke

En familie består af forskellige individer med deres egne tanker og følelser. Selvom vi har boet og er vokset op sammen med nogen, betyder det ikke, at vi kender de indre tanker og problemer, som de går med i hverdagen.

Hvis du oplever, at nogen i din familie har problemer, men ikke ved ikke, hvordan du skal håndtere det, eller hvordan du skal konfrontere problemet, så kan familieterapi være en løsning.

Hvad kan familieterapi hjælpe med?

Målet med familieterapi er at hjælpe dig og din familie med at forbedre kommunikationen, løse familierelaterede problemer, forstå og håndtere særlige familiesituationer (for eksempel død, alvorlig fysisk eller psykisk sygdom eller problemer med børn og unge) og skabe et bedre miljø i hjemmet.

I familier med et medlem, der har en alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, kan familieterapi give bedre forståelse af sygdommen og arbejdet forbundet med pleje af familiemedlemmet.

For børn og unge bruges familieterapi, i forbindelse med fx, angst eller humørforstyrrelser, der påvirker familie- og sociale funktioner.

Familiemedlemmer med blandet af racemæssig, kulturel og religiøs baggrund samt familier, der består af par af samme køn, der skal opdrage børn, kan også drage fordel af familieterapi.

Se problemet udefra

Dynamikken i en familie er ofte noget man ikke selv tænker på, når man er i situationen. Derfor er der god grund til at se en professionel, der kan sætte situationen og problemerne i perspektiv.

Familieterapeuter arbejder ofte med mere end et familiemedlem i rummet, men der tilbydes også individuelle sessioner eller møder med forældre adskilt fra børn, når det er relevant. Det kan fx være, når barnet er utrygt ved at fortælle om problemerne, hvis der forældre er til stede.

I mange tilfælde vil en psykolog give råd til, hvordan hele familien kan arbejde sammen om at ændre nogle af ting, der giver rod til problemerne i familien, fremfor at give råd til det enkelte individ.

Traditionelt har familieterapi haft et primært fokus på interaktion mellem familiemedlemmer, kvalitet i familieforhold, forskellige aspekter af familieudvikling og funktion. Familieterapi hviler imidlertid på ‘systemiske antagelser’ eller ‘et kontekstuelt perspektiv’, der understreger den rolle, som samfundet og den kultur, som familien tilhører og har indflydelse på.
I de senere år er familieterapeuter begyndt at kalde sig selv ‘systemterapeuter’, da de er mere opmærksomme på virkningen af samfundsmæssige og sociale sammenhænge og deres indflydelse på menneskers liv og måde at interagere på.

Du kan se mere på denne side, hvis du gerne vil vide mere eller overvejer at søge hjælp.